سایت اندیشکده افق

سرزمین طعمهای طلایی
سایت طعمهای طلایی
می 27, 2019
رژیم درمانی آرتین
سایت کلینیک آرتین
می 26, 2019
اندیشکده افق

سایت اندیشکده افق در سال 1396 توسط تیم نرم افزاری آسان راه اندازی شد.

درباره اندیشکده افق

اندیشکده افق با بهره گیری از کارشناسان وخبرگان حوزه آینده نگاری، مدیریت، کسب وکار و استراتژی می کوشد در حوزه های یاد شده به کمک سازمان ها، بنگاه ها و کسب وکارها بشتابد.

اندیشکده افق با ایجاد پلی بین صنعت و دانشگاه درپی خلق فرصت های اقتصادی و شناسایی بخش های خوش آتیه در کسب و کار است.

اندیشکده افق چشمان شما در نگرش به فرصت و تهدید های محیط بوده و در کنار شما تا نیل به اهداف سازمانی خواهد کوشید.

www.ofogh-institute.ir