خطایی اطلاعاتی

لطفا تلفن شعبه مرکزی بانک رفاه را اصلاح کنید شماره جدیدش هست 42504504 و 42504765